என் தமிழ்

மனம் வளம் வளர்ந்தாலும்
நான் சுய நினைவை இழந்தாலும்
என் உ(ள்)ளம் வளர்த்த தமிழே
உன்னை என்றும் மறவேன்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s